سه‌شنبه, 29 اسفند 1396

منوي اصلي


مناقصات و مزايده ها و استعلام بها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه(38/96) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی دوجداره برای امور اردبیل جديد! فراخوان 27/12/139629/12/139720/01/139702/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه(37/96) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)خرید دریچه چدنی فاضلابی 60 سانتی لولادار برای امور اردبیل جديد! فراخوان 26/12/139629/12/139720/01/139702/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه(36/96) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم)تکمیل باقیمانده خط انتقال فاضلاب مسکن مهر نمین جديد! فراخوان 24/12/139629/12/139714/01/139726/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه(35/96) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم)عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب بیله سوار جديد! فراخوان 24/12/139629/12/139714/01/139726/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
64/96/استعلام بهااصلاح بخشی از خط آبرسانی شابیل و احداث اتاقک چاه شابیل جديد! فراخوان 27/12/139629/12/139705/01/139707/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
62/96/استعلام بهاتکمیل حفاری چاه دهان گشاد فخرآباد و احداث اتاقک چاه فخرآباد و رضی جديد! فراخوان 27/12/139629/12/139705/01/139707/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
58/96/استعلام بهاخدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای شرکت جديد! فراخوان 27/12/139629/12/139714/01/139721/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
61/96/استعلام بهابازسازی تأسیسات آبرسانی شهرکوثر جديد! فراخوان 24/12/139629/12/139714/01/139721/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
60/96/استعلام بهامحوطه سازی منبع هوایی آب جعفرآباد جديد! فراخوان 24/12/139629/12/139714/01/139721/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
59/96/استعلام بهامحوطه سازی تصفیه خانه آب بیله سوار جديد! فراخوان 24/12/139629/12/139714/01/139721/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه (32/96) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)خرید الکتروموتور30کیلووات،گیربکس30 کیلووات، توربین هوادهی و تابلوبرق ستاره مثلث(سری کامل) فراخوان 16/12/139631/01/139727/12/139619/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه (34/96) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)برونسپاری حجمي انجام کلیه خدمات مربوط به قرائت كنتور، توزيع قبوض آب بهاء مشترکین و انجام ساير فعاليتهاي مرتبط شهرهای استان فراخوان 22/12/139629/12/139714/01/139726/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
63/96/استعلام بهااصلاح شبکه آب شهرستان مشکین شهر فراخوان 21/12/139629/12/139624/12/139626/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
آگهی فراخوان مزایده شماره ( 33/96) (نوبت اول و دومفروش اموال راکد و خودروهای اسقاطی شرکت مزايده 16/12/139629/12/139727/12/139619/01/1397مشاهده اطلاعات کامل
55/96/استعلام بهاتهیه و حمل و نصب و راه اندازی یکدستگاه گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام (200 لیتر درثانیه آب) در تأسیسات آبرسانی شهر خلخال فراخوان 15/12/139629/12/139619/12/139621/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه (31/96) ( یک مرحله ای ) (نوبت سوم و چهارم)اصلاح خط انتقال آب شهر هشتجین فراخوان 28/11/139629/12/139610/12/139620/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0