صفحه اصلی         
يکشنبه, 4 مهر 1395 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
(10/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 227 
تکمیل ساختمان اداری ستاد شرکت
24/06/139519/07/139506/07/139517/07/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
(9/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 187 
احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهراردبیل (شهرک ها و مناطق باقیمانده)
17/06/139512/07/139528/06/139510/07/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
3/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 107 
حفاری و نصب انشعابات آب شهر خلخال به تعداد 500 فقره
18/06/139502/07/139524/06/139531/06/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
19/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 144 
انجام فعالیتهای حفاظت بهینه از تاسیسات آب و فاضلاب (حصارکشی مخزن کرکری)
17/06/139502/07/139523/06/139531/06/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
18/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 194 
اصلاح و توسعه شبکه آب و استانداردسازی انشعابات منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل
08/06/139522/06/139515/06/139520/06/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(8/95) نوبت (اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 163 
واگذاری ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر نمین به روش بیع متقابل
26/05/139522/06/139506/06/139520/06/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
(3/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت سوم و چهارم)
  تعداد بازدیدها 180 
برونسپاری تعمیرو نگهداری (اتفاقات) شبکه توزیع آب اردبیل
24/05/139515/06/139501/06/139513/06/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
10/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 364 
همسطح سازی دریچه های منهولهای فاضلاب شهر پارس آباد به تعداد 180 باب
25/05/139504/06/139528/05/139502/06/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب