پنج‌شنبه, 4 ارديبهشت 1393 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت ارسال اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
1/93
  تعداد بازدیدها 2 
احداث شبکه فاضلاب بخشی از شهر خلخال  جديد!
03/02/139323/02/139311/02/139321/02/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
02/93/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 77 
برونسپاری تعمیر و نگهداری ( اتفاقات ) آب بیله سوار
26/01/139308/02/139305/02/139306/02/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
1/93/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 61 
حفاری و نصب انشعابات آب اردبیل 1900 واحد
28/01/139311/02/139308/02/139309/02/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
1/93/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 96 
اصلاح و بازسازی ساختمان کلرزنی جعفرآباد
21/01/139302/02/139330/01/139331/01/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
42/92 مجدد
  تعداد بازدیدها 121 
خدمات عمومی به صورت حجمی
20/01/139312/02/139331/01/139310/02/1393مشاهده اطلاعات کامل مناقصه
73/92/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 122 
شبکه فاضلاب شهر گرمی ( مناطق پراکنده)
24/12/139229/12/139226/12/139227/12/1392مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
72/92/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 90 
تهیه و نصب و راه اندازی تابلوهای فرسوده ایستگاه پمپاژ مشگین شهر
10/12/139220/12/139217/12/139218/12/1392مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
71/92/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 86 
حفاری و نصب انشعابات فاضلاب محله ایثارگران پارس آباد
10/12/139220/12/139217/12/139218/12/1392مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.250
V3.9.8.250
دانشگاه علوم پزشکی ارتش