صفحه اصلی         
شنبه, 12 تير 1395 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
(4/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت سوم و چهارم)
  تعداد بازدیدها 40 
واگذاری تولید، انتقال، تصفیه و توزیع آب و رفع اتفاقات در شهرستان مشگین شهر  جديد!
09/04/139501/05/139520/04/139530/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
11/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 106 
واگذاری بخشی از خدمات عمومی امورات اردبیل و مشگین شهر  جديد!
10/04/139524/04/139515/04/139522/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
13/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 77 
حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب فاز 2 مسکن مهر پارس آباد
08/04/139521/04/139513/04/139519/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(6/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 106 
حفاری و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده شهر اردبیل به تعداد 1000 رشته و اصلاح انشعاب به تعداد 100 رشته
23/03/139514/04/139531/03/139512/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
10/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 79 
همسطح سازی دریچه های منهولهای فاضلاب شهر پارس آباد به تعداد 180 باب
25/03/139504/04/139530/03/139502/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(2/95) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 154 
خرید لوله های فاضلابی دوجداره کاروگیت برای شهرهای اردبیل و نمین
24/03/139531/03/139527/03/139529/03/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
8/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 115 
طراحی، استقرار و اجرای نظام جامع کنترل پروژه با رویکرد مبتنی بر استانداردهایPMI در حیطه¬ های مدیریت محدوده، مدیریت زمان و مدیریت ارتباطات شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل
19/03/139507/04/139525/03/139505/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(44/94) ( یک مرحله ای) (نوبت پنجم و ششم)
  تعداد بازدیدها 245 
خرید کنتور آب برای امورات استان
22/03/139514/04/139531/03/139512/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب