صفحه اصلی         
جمعه, 23 بهمن 1394 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
( 30/94) ( یک مرحله ای) (نوبت سوم و چهارم)
  تعداد بازدیدها 62 
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی برای امورات آبفای مشکین شهر وکوثر  جديد!
13/11/139413/12/139401/12/139411/12/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
35/94/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 64 
واگذاري تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع (اتفاقات) شهرخلخال
15/11/139421/11/139418/11/139419/11/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
33/94/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 163 
حفر و تجهیز چاه ساختمان چاه و خط انتقال آب کورائیم(احداث ساختمان)
07/11/139421/11/139417/11/139419/11/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(32/94) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 106 
تهیه لوازم و احداث شبکه آب و فاضلاب باقیمانده مسکن مهر پارس آباد
12/11/139410/12/139428/11/139408/12/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
34/94/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 126 
اصلاح و توسعه شبکه آب شهر هیر
10/11/139422/11/139417/11/139420/11/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(31/94) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 121 
خرید لوله پلی اتیلن تک جداره برای امورات آبفای اردبیل،خلخال و پارس آباد
04/11/139428/11/139416/11/139426/11/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
32/94/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 105 
ترمیم و بازسازی چاههای شماره 1و2و جدید الحفر کوثر
04/11/139414/11/139410/11/139412/11/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
31/94/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 116 
عملیات تعویض کنتور،تغییر مسیر،جابجایی،مرئی سازی شیر قطع و وصل منطقه یک اردبیل
29/10/139411/11/139405/11/139408/11/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب