صفحه اصلی         
پنج‌شنبه, 7 مرداد 1395 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
(7/95) (یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 12 
خرید گاز کلر و کلروفریک برای امورآبفای اردبیل  جديد!
06/05/139501/06/139517/05/139530/05/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
16/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 19 
انجام خدمات مربوط به شستشو و لایروبی منهولهای فاضلاب شهر اردبیل به مقدار 500 کیلومتر و نگهداری از ایستگاه پمپاژ پیله سحران  جديد!
06/05/139518/05/139512/05/139516/05/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
10/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 149 
همسطح سازی دریچه های منهولهای فاضلاب شهر پارس آباد به تعداد 180 باب  جديد!
06/05/139517/05/139511/05/139514/05/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
15/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 156 
اصلاح و توسعه و استانداردسازی انشعابات شبکه آب شهر اردبیل
30/04/139512/05/139505/05/139510/05/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
14/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 84 
پروژه وصل زون 3 به شبکه و استانداردسازی انشعابات شبکه آب شهر اردبیل
30/04/139512/05/139505/05/139510/05/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
3/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 315 
حفاری و نصب انشعابات آب شهر خلخال به تعداد 500 فقره
23/04/139504/05/139529/04/139502/05/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(4/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت سوم و چهارم)
  تعداد بازدیدها 158 
واگذاری تولید، انتقال، تصفیه و توزیع آب و رفع اتفاقات در شهرستان مشگین شهر
09/04/139501/05/139520/04/139530/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
11/95/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 181 
واگذاری بخشی از خدمات عمومی امورات اردبیل و مشگین شهر
10/04/139524/04/139515/04/139522/04/1395مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب