چهارشنبه, 26 مهر 1396

منوي اصلي


مناقصات و مزايده ها و استعلام بها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
96/28/استعلام بهاعملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده شهر اردبیل فراخوان محدود 16/07/139627/07/139622/07/139625/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/17احداث شبکه فاضلاب مناطق باقیمانده شهر کوثر فراخوان 23/06/139617/10/139606/07/139616/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/18عملیات اجرایی تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر بیله سوار فراخوان 23/06/139617/10/139606/07/139616/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/19شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر گرمی فراخوان 23/06/139617/10/139606/07/139616/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
انتخاب مشاور شماره (16/96) ( یک مرحله ای ) (نوبت اانجام مطالعات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) طرح فاضلاب شهراردبیل فراخوان 14/06/139630/07/139628/06/139611/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0