سه‌شنبه, 5 ارديبهشت 1396

منوي اصلي


مناقصات و مزايده ها و استعلام بها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
استعلام بهای شماره(3/96) انتخاب مشمطالعات طرح فاضلاب شهر رضی شامل (مطالعات مرحله اول ودوم ، خدمات نقشه برداری و ژئوتکنیک) فراخوان محدود 30/01/139619/02/139609/02/139617/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه شماره (4/96) ( یک مرحله ای ) (نوبت اولبرونسپاری نگهداری و بهره برداری از تاسیسات تولید آب اردبیل فراخوان 30/01/139626/02/139612/02/139624/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
40/95/استعلام بهابرونسپاری نگهداري و تعميرات شبكه توزيع آب (اتفاقات) شهر خلخال فراخوان محدود 29/01/139608/02/139603/02/139606/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
(17/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت پنجم و ششم)برونسپاری نگهداري و تعميرات شبكه توزيع(اتفاقات) شهرهای کوچک ( عنبران و آبی بیگلو –کورائیم و تازه کند و اسلام آباد ) فراخوان 26/01/139612/02/139604/02/139610/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
2/96/استعلام بهاحفاری و نصب انشعابات آب شهرستان مشگین شهر به تعداد 500 فقره فراخوان محدود 26/01/139605/02/139630/01/139603/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/96/استعلام بهاحفاری و نصب انشعابات فاضلاب مشگین شهر به تعداد 500 فقره فراخوان محدود 26/01/139605/02/139630/01/139603/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
39/95/استعلام بها خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای شرکت فراخوان محدود 10/01/139622/01/139616/01/139620/01/1396مشاهده اطلاعات کامل
استعلام بها شماره (46/95)خدمات مشاوره و مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر هشتجین فراخوان محدود 08/12/139524/12/139515/12/139522/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0