جمعه, 2 آبان 1393 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
22/93
  تعداد بازدیدها 22 
اجرای بخش دوم شبکه فاضلاب غرب خلخال  جديد!
01/08/139328/08/139317/08/139326/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
14/93 تجدید ( نوبت پنجم و ششم )
  تعداد بازدیدها 33 
تولید آب شری اردبیل و سرعین  جديد!
30/07/139326/08/139314/08/139324/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
21/93
  تعداد بازدیدها 99 
احداث بخش سیویل تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر
28/07/139322/08/139310/08/139320/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
18/93
  تعداد بازدیدها 86 
خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دوجداره
22/07/139328/07/139323/07/139326/07/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
12/93 ( نوبت پنجم و ششم )
  تعداد بازدیدها 70 
ارزیابی کیت انشعابات آب
17/07/139319/08/139310/08/139317/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
22/93/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 134 
تعویض کنتورهای خراب مشترکین شهر پارس آباد
19/07/139302/08/139328/07/139330/07/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
19/93
  تعداد بازدیدها 39 
خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی 200-250-315-600 م م
17/07/139319/08/139310/08/139317/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
20/93
  تعداد بازدیدها 31 
خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 م م
17/07/139319/08/139310/08/139317/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب