دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

منوي اصلي


مناقصات و مزايده ها و استعلام بها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه شماره (8/97) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دواصلاح شبکه آب در سطح شهر اردبیل جديد! فراخوان 29/02/139731/03/140010/03/139720/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
4/97/استعلام بهاتأمین نیازهای خدمات نيروي انسانی(حجمی)کلیه خدمات مربوط به قرائت كنتور، توزيع قبوض آب بهاء مشترکین و انجام ساير فعاليتهاي مرتبط فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
5/97/استعلام بهاترمیم و اصلاح خط انتقال آب خام گرمی واقع در سه راهی خروسلو فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
7/97/استعلام بهاحفاری و نصب انشعاب فاضلاب شهر بیله سوار فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
9/97/استعلام بهامحوطه سازی تصفیه خانه آب بیله سوار فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
10/97/استعلام بهامحوطه سازی منبع هوایی آب جعفرآباد فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
13/97/استعلام بهالایروبی و شستشوی شبکه فاضلاب و منهول های تأسیسات فاضلاب امور آبفای پارس آباد به طول 157 کیلومتر فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
15/97/استعلام بهابازسازی تأسیسات آبرسانی تصفیه خانه اردبیل فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
17/97/استعلام بهاتامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب استان اردبیل فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
18/97/استعلام بهاترمیم و اصلاح حصارکشی تأسیسات شورابیل فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
20/97/استعلام بهاعملیات حفاری و نصب انشعابات آب شهرستان مشگین شهر به تعداد 500 فقره فراخوان محدود 26/02/139731/02/140031/02/139703/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
19/97/استعلام بهاتوسعه شبکه آب مسکن مهر قازان داش شهر خلخال فراخوان محدود 24/02/139731/02/140029/02/139731/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه شماره (7/97) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دوخرید تابلوبرق و کنتاکتور و کابل و کلید اتوماتیک و سافت استارتر و ترانس برق برای امورات استان فراخوان 16/02/139731/02/140020/02/139730/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه شماره (6/97) ( یک مرحله ای) (نوبت اول و دومخرید الکتروموتور افقی/الکتروموتورشناور و پمپ سانتریفوژ و پمپ کف کش و پمپ فشار قوی و موتور پمپ روبین برای امورات استان فراخوان 16/02/139731/02/140020/02/139730/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
12/97/استعلام بهاعملیات تعویض کنتور،تغییر مسیر،جابه جایی،مرئی سازی شیر قطع و وصل منطقه دو اردبیل فراخوان محدود 18/02/139731/02/140023/02/139725/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
11/97/استعلام بهاعملیات حفاری،نصب و استانداردسازی انشعابات آب منطقه دو اردبیل فراخوان محدود 18/02/139731/02/140023/02/139725/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0