دوشنبه, 28 مهر 1393 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
18/93
  تعداد بازدیدها 74 
خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دوجداره
22/07/139328/07/139323/07/139326/07/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
12/93 ( نوبت پنجم و ششم )
  تعداد بازدیدها 60 
ارزیابی کیت انشعابات آب
17/07/139319/08/139310/08/139317/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
22/93/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 120 
تعویض کنتورهای خراب مشترکین شهر پارس آباد
19/07/139302/08/139328/07/139330/07/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
19/93
  تعداد بازدیدها 31 
خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی 200-250-315-600 م م
17/07/139319/08/139310/08/139317/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
20/93
  تعداد بازدیدها 25 
خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 م م
17/07/139319/08/139310/08/139317/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
28/93 استعلام بها
  تعداد بازدیدها 51 
عملیات حفاری نصب و استانداردسازی انشعابات آب مسکن های مهر سایر نقاط منطقه دو اردبیل ( 1900 واحد )
16/07/139302/08/139329/07/139330/07/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
27/93 استعلام بها
  تعداد بازدیدها 47 
عملیات حفاری نصب و استانداردسازی انشعابات آب مسکن های مهر سایر نقاط منطقه یک اردبیل ( 2500 واحد )
16/07/139302/08/139329/07/139330/07/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
13/93 تجدید
  تعداد بازدیدها 173 
اصلاح و توسعه بخشی از شبکه آب اردبیل و هیر
12/07/139308/08/139305/08/139306/08/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب