صفحه اصلی         
شنبه, 7 آذر 1394 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
26/94/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 209 
حفاری و نصب انشعابات آب مشگین شهر و شهرهای تابعه ( به تعداد 1000 رشته)  جديد!
30/08/139411/09/139405/09/139409/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
16/94/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 157 
انجام خدمات مربوط به همسطح سازی منهولهای فاضلاب شهر خلخال به تعداد 160 فقره  جديد!
30/08/139411/09/139405/09/139409/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
22/94/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 132 
حفاری و نصب انشعابات آب شهر خلخال به تعداد 530 رشته
30/08/139411/09/139404/09/139409/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
آگهي فراخوان شناسایی سرمایه گذارشماره (24/94) (نوب
  تعداد بازدیدها 169 
واگذاری بخشی ازپساب تأسیسات در ازای احداث و تکمیل تأسیسات انتقال وتصفیه فاضلاب شهر اردبیل به روش بیع متقابل
02/09/139419/09/139408/09/139418/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
21/94/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 118 
حفاری و نصب انشعابات فاضلاب شهر خلخال به تعداد 450 رشته
30/08/139411/09/139405/09/139409/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
(26/94) (یک مرحله ای) (نوبت اول و دوم)
  تعداد بازدیدها 97 
اصلاح و توسعه شبکه آب برای اتصال زون 1 به شبکه شهر اردبیل
27/08/139430/09/139415/09/139428/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
29/94/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 115 
اصلاح و توسعه بخشی از شبکه آب شهر اردبیل
26/08/139409/09/139402/09/139407/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
28/94/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 57 
حفر چاه آب شرب شهر آبی بیگلو به روش دورانی
26/08/139409/09/139403/09/139407/09/1394مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب