جمعه, 3 مرداد 1393 English          
منوي اصلي

مناقصات و مزايده ها و استعلام بها
کدعنوان مناقصهتاريخ شروعتاريخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کاملنوع
15/93/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 23 
وصول مطالبات معوقه حق انشعابات پارس آباد و شهرهای تابعه  جديد!
01/05/139312/05/139308/05/139309/05/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
14/93/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 17 
وصول مطالبات آب بها و اقساط حق انشعاب مشگین شهر و شهرهای تابعه  جديد!
01/05/139312/05/139308/05/139309/05/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
12/93
  تعداد بازدیدها 38 
ارزیابی کیفی تامین کیت انشعابات آب استان اردبیل
31/04/139329/05/139317/05/139327/05/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
13/93/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 83 
حفاری و نصب انشعابات آب مشگین شهر
19/04/139302/05/139330/04/139331/04/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
12/93/ استعلام بها
  تعداد بازدیدها 55 
وصول مطالبات آب بها و حق انشعاب شهر اردبیل
19/04/139303/05/139330/04/139331/04/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
9/93 تجدید آگهی
  تعداد بازدیدها 77 
خرید کلروفریک و گاز کلر
18/03/139313/05/139331/04/139311/05/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
10/93
  تعداد بازدیدها 87 
خرید کنتور آب 2/1 و 4/3 اینچ
18/04/139323/04/139320/04/139321/04/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان
10/93/استعلام بها
  تعداد بازدیدها 65 
مرئی سازی کلاهک قطع و وصل انشعابات اردبیل
12/04/139323/04/139319/04/139321/04/1393مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود
< >

   آرشيو

پورتال شرکت دوران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211