دوشنبه, 30 مرداد 1396

منوي اصلي


مناقصات و مزايده ها و استعلام بها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
95/21/استعلام بهانشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب اردبیل جديد! فراخوان 26/05/139631/06/139603/06/139607/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/19/استعلام بهاتهیه لوازم و نصب و کالیبراسیون کلرسنج ها، فشارسنج ها و کنتورهای تأسیسات آب مشگین شهر جديد! فراخوان 26/05/139631/06/139603/06/139607/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
96/17/استعلام بها شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی دریچه های منهول فاضلاب شهر پارس آباد جديد! فراخوان 26/05/139631/06/139603/06/139607/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
استعلام بهای شماره 96/21 بازسازی مخزن هوایی و خط انتقال آبی بیگلو فراخوان 24/05/139604/06/139629/05/139601/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
استعلام بهای شماره 96/20تهیه مدل هیدرولیکی از شبکه توزیع آب شهر پارس آباد انتخاب مشاور 25/05/139607/06/139631/05/139605/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0